Wynik konkursu
Wiadomość, opublikowana 05-07-2017

W wyniku przeprowadzonego konkursu na otwarty nabór na partnera (spoza sektora finansów publicznych), w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-002/17 wyłoniono CENTRUM KOMPETENCJI Grupa Szkoleniowo-Doradcza A. Gawrońska Spółka Jawna z siedzibą w Poznaniu.
Oferent spełnił wszystkie wymogi formalne i spełnia zakres merytoryczny działań objętych projektem.

Udostępnij:

Share on Google+

Informację wprowadził/a: Paweł Wojciechowski

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.