Stan zatrudnienia i liczba studiujących w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Stan zatrudnienia i słuchaczy studiów doktoranckich (na dzień 31.12.2016 r.), liczba studiujących i słuchaczy studiów podyplomowych w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza (na dzień 30.11.2016 r.)

Pracownicy
WyszczególnienieOsobyEtaty
Nauczyciele, w tym:profesorowie892853,5
adiunkci1400
1387,7
asystenci27
26,5
pracownicy dydaktyczni729
662,1
Nauczyciele ogółem3048
2929,8
Nienauczyciele ogółem2238
2099,2
Pracownicy ogółem5286
5029,0
Studiujący
WyszczególnienieOsoby
Studenci studiówstacjonarnych29385
niestacjonarnych8245
Studenci ogółem37630
Słuchacze studiówdoktoranckich1324
podyplomowych
1743
Słuchacze ogółem
3067
Studiujący ogółem40697