Podstawy prawne działania UAM

Do użytku wewnętrznego

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza jest uczelnią państwową, posiadająca osobowość prawną, działającą na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r  Nr 572 –j.t. z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do ustawy i na podstawie Statutu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (Obwieszczenie Senatu z dnia 30 stycznia 2012 roku).

 

Dokumenty:

  1. Obwieszczenie Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej z dnia 30 stycznia 1919 roku, powołujące Wydział Filozoficzny jako zaczątek Uniwersytetu Polskiego w Poznaniu z dniem 1 kwietnia 1919 roku.

  2. Rozporządzenie o zmianie nazwy uniwersytetu w Poznaniu z dnia 26 maja 1920 (Dziennik Urzędowy Ministerstwa byłej dzielnicy Pruskiej nr 24, poz. 219) nadające nazwę: Uniwersytet Poznański.

  3. Uchwała Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1955 roku w sprawie nadania Uniwersytetowi Poznańskiemu nazwy Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Monitor Polski z dnia 13 stycznia 1956 roku nr 1, poz. 1).

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.