Oferta_doktorant stypendysta_OPUS 19_WChemii

Oferta pracy doktorant_stypendysta w ramach projektu OPUS 19 pt.: „Zastosowanie polimerów wdrukowanych molekularnie na bazie poli(2-oksazolin) do selektywnego usuwania i ilościowego oznaczania szkodliwych związków organicznych w próbkach środowiskowych” realizowanego na Wydziale Chemii. Szczegóły w załączniku. Termin składania ofert: 23 listopada 2021 roku, godz. 00:00

Pliki do pobrania

PDF
PDF