Oferta_stypendysta w projekcie SONATA_Wydz. Chemii

Celem konkursu jest wyłonienie studenta, który będzie zaangażowany w badania w ramach projektu SONATA „Określenie zależności pomiędzy kwasowością koformerów a ciśnieniem transferu protonu w kwasowo-zasadowych kokryształach” finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki , nr umowy UMO-2020/39/D/ST4/0260. Szczegóły w załączniku. Termin składania ofert: 26 listopada 2021 r. godz. 23:59

Pliki do pobrania

PDF