Stan zatrudnienia i liczba studiujących w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Stan zatrudnienia i słuchaczy studiów doktoranckich (na dzień 31.12.2017 r.), liczba studiujących i słuchaczy studiów podyplomowych w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza (na dzień 30.11.2017 r.)

Pracownicy
WyszczególnienieOsobyEtaty
Nauczyciele, w tym:profesorowie918886,4
adiunkci13321318,7
asystenci2019,5
pracownicy dydaktyczni725657,5
Nauczyciele ogółem29952882,1
Nienauczyciele ogółem21802035,0
Pracownicy ogółem51754917,1
Studiujący
WyszczególnienieOsoby
Studenci studiówstacjonarnych29636
niestacjonarnych7998
Studenci ogółem37634
Słuchacze studiówdoktoranckich1303
podyplomowych1448
Słuchacze ogółem2751
Studiujący ogółem40358