Strona główna

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul.Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel. centrala (+4861)829 4000
NIP: 777-00-06-350
REGON: 000001293
PKD: 85.42.B

 

Informacje publiczne niezamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: olaboch@amu.edu.pl