Konta bankowe UAM

Środki pozabudżetowe
77 1090 1362 0000 0000 3601 7903

Środki budżetowe
50 1020 4027 0000 1902 0049 6505