Instrukcja korzystania z BIP

Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stanowi część serwisu WWW UAM.

Poniżej banera znajduje się pasek nawigacyjny wskazujący miejsce, w którym aktualnie się znajdujemy.

Poniżej paska nawigacyjnego znajduje się właściwa treść strony.

Wyszukiwarka znajduje się na banerze, u góry po prawej stronie.

BIP UAM zawiera:

  • Informacje o stanie zatrudnienia i liczbie studiujących w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza,
  • Sprawozdania Rektora,
  • Podstawy prawne działania Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,
  • Sprawozdania finansowe,
  • Godziny przyjęć władz rektorskich UAM,
  • Dokumenty UAM,
  • Ogłoszenia i komunikaty.

Informacje publiczne niezamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: informacjapubliczna@amu.edu.pl.

Klauzula informacyjna dla osób wnioskujących o dostęp do informacji publicznych oraz ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.