Instrukcja korzystania z BIP

Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stanowi część serwisu WWW UAM, stąd baner (górna część strony) oraz menu główne (lewa kolumna) są wspólne dla całego portalu głównego UAM.

Poniżej banera znajduje się pasek nawigacyjny wskazujący miejsce, w którym aktualnie się znajdujemy.

Poniżej paska nawigacyjnego znajduje się właściwa treść strony.

Wyszukiwarka znajdująca się na banerze, u góry po prawej stronie przeszukuje cały serwis UAM, nie tylko strony BIP.

Wyszukiwarka znajdująca się w sekcji Dokumenty przeszukuje wyłącznie dokumenty UAM: uchwały, zarządzenia rektora, zarządzenia kanclerza, sprawozdania senatu, sprawozdanie rektora oraz dokumenty do pobrania.

BIP UAM zawiera:

  • informacje o stanie zatrudnienia i liczbie studiujących w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
  • Sprawozdania Rektora
  • Podstawy prawne działania Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
  • Sprawozdania finansowe
  • Godziny przyjęć władz rektorskich UAM
  • Dokumenty UAM
  • Ogłoszenia i komunikaty


Informacje publiczne niezamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: olaboch@amu.edu.pl