Podstawy prawne działania UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza jest uczelnią państwową, posiadająca osobowość prawną, działającą na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2021 r., poz. 478 t.j.) oraz przepisów wykonawczych do ustawy i na podstawie Statutu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (Obwieszczenie Senatu z dnia 27 kwietnia 2020 roku).

Dokumenty:

  1. Obwieszczenie Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej z dnia 30 stycznia 1919 roku, powołujące Wydział Filozoficzny jako zaczątek Uniwersytetu Polskiego w Poznaniu z dniem 1 kwietnia 1919 roku.

    Obwieszczenie, strona 1Obwieszczenie, strona 2

  2. Rozporządzenie o zmianie nazwy uniwersytetu w Poznaniu z dnia 26 maja 1920 (Dziennik Urzędowy Ministerstwa byłej dzielnicy Pruskiej nr 24, poz. 219) nadające nazwę: Uniwersytet Poznański.

    Rozporządzenie

  3. Uchwała Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1955 roku w sprawie nadania Uniwersytetowi Poznańskiemu nazwy Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Monitor Polski z dnia 13 stycznia 1956 roku nr 1, poz. 1).

    Uchwała

Pliki do pobrania

GIF
GIF
GIF
GIF