Dokumenty UAM

Statut UAM

Uchwały Senatu

Obwieszczenia Senatu

Obwieszczenia Rektora

Uchwały Rady Uczelni

Zarządzenia Rektora

Zarządzenia Kanclerza

Strategia Uczelni

Regulamin organizacyjny UAM

Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej

Regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji

Regulamin pracy UAM

Regulamin świadczeń dla studentów UAM

Regulamin wynagradzania pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu