Dokumenty UAM

Obwieszczenia Rektora

Obwieszczenia Senatu UAM

Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej

Regulamin organizacyjny UAM

Regulamin pracy UAM

Regulamin szkół doktorskich UAM

Regulamin świadczeń dla studentów UAM

Regulamin wynagradzania pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji

Statut UAM

Strategia Uczelni

Tłumaczenia dokumentów

Uchwały Rady Uczelni

Uchwały Senatu

Zarządzenia Kanclerza

Zarządzenia Rektora

Uchwały Senatu UAM, zarządzenia Rektora oraz zarządzenia Kanclerza do 2018 roku znajdują się na stronie Archiwum dokumentów.