Dokumenty UAM

Statut UAM

Uchwały Senatu

Uchwały Rady Uczelni

Zarządzenia Rektora

Zarządzenia Kanclerza

Strategia Uczelni

Regulamin organizacyjny UAM

Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej

Regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji

Regulamin pracy UAM

Pliki do pobrania

PDF