Zarządzenia Rektora

Rok akademicki 2021/2022

Rok akademicki 2020/2021

Rok akademicki 2019/2020

Rok akademicki 2018/2019

Zarządzenia z poprzednich lat znajdują się na stronie http://pracownicy.amu.edu.pl/dokumenty-uam/zarzadzenia-rektora