Studia na UAM

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji na na studia w roku akademickim 2019/2020 znajdują się pod linkiem  https://rekrutacja.amu.edu.pl/Strona/Matrix/__data/assets/pdf_file/0006/343644/UAM-folder-rekrutacyjny-2018-2019_NET.pdf

Regulaminy studiów

Regulaminy studiów znajdują się pod linkiem https://amu.edu.pl/studenci/przewodnik_studenta/regulamin-studiow

Programy studiów

Opłaty

Dokumenty określające wysokość opłat za świadczenie usług edukacyjnych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu znajdują się pod linkiem https://amu.edu.pl/studenci/przewodnik_studenta/oplaty