Strona główna

Biuletyn Informacji Publicznej


Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul.Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel. centrala (+48 61) 829 4000
NIP: 777-00-06-350
REGON: 000001293
PKD: 85.42.B

Informacje publiczne niezamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: informacjapubliczna@amu.edu.pl.

Klauzula informacyjna dla osób wnioskujących o dostęp do informacji publicznych oraz ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.