Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
2023-02-17 Magdalena Nowicka Usunięcie pliku Dukarski-Wojciech_rozprawa-doktorska.pdf
2023-02-16 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku Alwin-Gozdzik-Emilia_streszczenie-rozprawy-doktorskiej.pdf
2023-02-16 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku Alwin-Gozdzik-Emilia_rozprawa-doktorska.pdf
2023-02-16 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku Alwin-Gozdzik-Emilia_recenzja_Tomasz-Wejrzanowski.pdf
2023-02-16 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku Alwin-Gozdzik-Emilia_recenzja_Maciej-Sitarz.pdf
2023-02-16 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku Alwin-Gozdzik-Emilia_recenzja_Maciej-Galinski.pdf
2023-02-16 Magdalena Nowicka Utworzenie artykułu Alwin-Goździk Emilia
2023-02-16 Magdalena Nowicka Utworzenie artykułu Emilia Alwin-Goździk
2023-02-16 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku Gernat-Jacek_rozprawa-Tom-II.pdf
2023-02-16 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku Gernat-Jacek_rozprawa-Tom-I.pdf
2023-02-16 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku Gernat-Jacek_recenzja-prof.-ISzPAN-dr-hab.Jakub-Sito-sig.pdf
2023-02-16 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku Gernat-Jacek_recenzja-prof.-dr-hab.-Andrzej-Koziel-sig.pdf
2023-02-16 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku Gernat-Jacek-streszczenie.pdf
2023-02-16 Magdalena Nowicka Utworzenie artykułu Gernat Jacek
2023-02-15 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Skwierczynska-Malgorzata_recenzja_Wojciech-Pisarski.pdf
2023-02-15 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Skwierczynska-Malgorzata_recenzja_lukasz-Marciniak.pdf
2023-02-15 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Skwierczynska-Malgorzata_recenzja_Eugeniusz-Zych.pdf
2023-02-15 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Skwierczynska-Malgorzata_streszczenie-rozprawy-doktorskiej.pdf
2023-02-15 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Skwierczynska-Malgorzata_rozprawa-doktorska.pdf
2023-02-15 Lucyna Antczak Utworzenie artykułu Skwierczyńska Małgorzata