Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
2022-06-21 Lucyna Antczak Utworzenie pliku konkurs_20_WNGiG_adiunkt_1_2022_Katedra-Turystyki-i-Rekreacji_PL.pdf
2022-06-21 Lucyna Antczak Aktualizacja artykułu Konkurs_20_WNGiG_adiunkt_1_2022
2022-06-21 Lucyna Antczak Utworzenie artykułu Konkurs_20_WNGiG_adiunkt_1_2022
2022-06-21 Lucyna Antczak Utworzenie pliku konkurs_19_WNGiG_adiunkt_1_2022_Instytut-Geologii_ENG.pdf
2022-06-21 Lucyna Antczak Utworzenie pliku konkurs_19_WNGiG_adiunkt_1_2022_Instytut-Geologii_PL.pdf
2022-06-21 Lucyna Antczak Aktualizacja artykułu Konkurs_19_WNGiG_adiunkt_1_2022
2022-06-21 Lucyna Antczak Utworzenie artykułu Konkurs_19_WNGiG_adiunkt_1_2022
2022-06-20 Lucyna Antczak Aktualizacja artykułu Konkurs na stanowisko stażysta podoktorski w projekcie OPUS-19-HS (UMO-2020/37/B/HS2/00617)
2022-06-20 Lucyna Antczak Utworzenie pliku zal-1_konkurs-OPUS_ENG-projekt_1.docx
2022-06-20 Lucyna Antczak Utworzenie pliku zal-1_konkurs_OPUS_PL-projekt_1.docx
2022-06-20 Lucyna Antczak Usunięcie pliku zal-1_konkurs_OPUS_PL-projekt.docx
2022-06-20 Lucyna Antczak Usunięcie pliku zal-1_konkurs-OPUS_ENG-projekt_OGLOSZENIE.pdf
2022-06-20 Lucyna Antczak Usunięcie pliku zal-1_konkurs_OPUS_PL-projekt.pdf
2022-06-15 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku Oferta-doktorat-NCN-1306-ENG-v3.pdf
2022-06-15 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku Oferta-doktorat-NCN-1306-v3.pdf
2022-06-15 Małgorzata Grajdek Utworzenie artykułu Oferta doktorant stypendysta OPUS WBiol
2022-06-15 Małgorzata Grajdek Usunięcie artykułu Konkurs_36_WMiInf_adiunkt_1_2021
2022-06-15 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku ZR-231-2021-2022.pdf
2022-06-15 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku ZR-230-2021-2022.pdf
2022-06-15 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku ZR-225-2021-2022.pdf