Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
2020-10-19 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Jaszczyk-Grzyb-Magdalena-Streszczenie-rozprawy-doktorskiej.pdf
2020-10-19 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Jaszczyk-Grzyb-Magdalena-rozprawa-doktorska.pdf
2020-10-19 Lucyna Antczak Utworzenie artykułu Jaszczyk-Grzyb Magdalena
2020-10-19 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Mackiewicz-Barbara_uchwala-o-nadaniu-stopnia-dr-hab..pdf
2020-10-19 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Mackiewicz-Barbara_recenzja_Slodowa-Helpa-Malgorzata.pdf
2020-10-19 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Mackiewicz-Barbara_recenzja_Markowski-Tadeusz.pdf
2020-10-19 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Mackiewicz-Barbara_recenzja_Falkowski-Jan.pdf
2020-10-19 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Mackiewicz-Barbara_sklad-komisji-habilitacyjnej.pdf
2020-10-19 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Mackiewicz-Barbara_uchwala-komisji-habilitacyjnej.pdf
2020-10-19 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Mackiewicz-Barbara_wniosek.PDF
2020-10-19 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Litynski-Piotr_uchwala-o-nadaniu-stopnia-dr-hab..pdf
2020-10-19 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Litynski-Piotr_recenzja_Swianiewicz-Pawel.pdf
2020-10-19 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Litynski-Piotr_recenzja_Runge-Jerzy.pdf
2020-10-19 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Litynski-Piotr_recenzja_Churski-Pawel.pdf
2020-10-19 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Litynski-Piotr_sklad-komisji-habilitacyjnej.pdf
2020-10-19 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Litynski-Piotr_uchwala-komisji-habilitacyjnej.pdf
2020-10-19 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Litynski-Piotr_wniosek.pdf
2020-10-19 Lucyna Antczak Utworzenie artykułu Maćkiewicz Barbara
2020-10-19 Lucyna Antczak Utworzenie artykułu Lityński Piotr
2020-10-19 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Kulczynska-Katarzyna_uchwala-o-nadaniu-stopnia-dr-hab..pdf