Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
2022-04-21 Lucyna Antczak Utworzenie pliku wyniki_rekrutacji_skan.pdf
2022-04-21 Lucyna Antczak Utworzenie pliku F01_s_2021.pdf
2022-04-21 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Ogloszenie-wynikow-sig.pdf
2022-04-21 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Postdoc-1.pdf
2022-04-21 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Postdoc_PL.pdf
2022-04-21 Lucyna Antczak Aktualizacja artykułu Oferta pracy_post doc_SONATA BIS_WBiol.
2022-04-21 Lucyna Antczak Utworzenie artykułu Oferta pracy_post doc_SONATA BIS_WBiol.
2022-04-20 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Labmanager.pdf
2022-04-20 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Labmanager_PL.pdf
2022-04-20 Lucyna Antczak Aktualizacja artykułu Oferta pracy_Lab Manager_WBiologii
2022-04-20 Lucyna Antczak Utworzenie artykułu Oferta pracy_Lab Manager_WBiologii
2022-04-20 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Szpindler-Magdalena_Aneks2-do-rozprawy-doktorskiej.pdf
2022-04-19 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Hordecki-Bartosz_uchwala-Rady-Naukowej-Dyscyplin-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora-habilitowanego.pdf
2022-04-19 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Szpindler-Magdalenai_recenzja_prof.-Siemieniec-Golas.pdf
2022-04-19 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Szpindler-Magdalena_recenzja_-prof.-Tulisow.pdf
2022-04-19 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Szpindler-Magdalena_streszczenie-rozprawy-dokt..pdf
2022-04-19 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Szpindler-Magdalenia_Aneks1do-rozprawy-dokt..pdf
2022-04-19 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Szpindler-Magdalena_rozprawa-doktorska.pdf
2022-04-19 Lucyna Antczak Aktualizacja artykułu Szpindler Magdalena
2022-04-19 Lucyna Antczak Utworzenie artykułu Magdalena Szpindler