Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
2022-12-19 Lucyna Antczak Usunięcie pliku Robakowska-Martyna_streszczenie-rozprawy-w-j.polskim.pdf
2022-12-19 Lucyna Antczak Usunięcie pliku Robakowska-Martyna_rozprawa-doktorska.pdf
2022-12-19 Lucyna Antczak Usunięcie artykułu Robakowska Martyna
2022-12-19 Lucyna Antczak Usunięcie pliku Kaminska-Anna_rozprawa-doktorska.pdf
2022-12-19 Lucyna Antczak Usunięcie pliku Kaminska-Anna_streszczenie-rozprawy-w-j.-polskim.pdf
2022-12-19 Lucyna Antczak Usunięcie pliku Kaminska-Anna_recenzja_Krzysztof-Wozniewski.pdf
2022-12-19 Lucyna Antczak Usunięcie pliku Kaminska-Anna_streszczenie-rozprawy-w-j.-angielskim.pdf
2022-12-19 Lucyna Antczak Usunięcie pliku Kaminska-Anna_recenzja_-Maria-Rogacka-Rzewnicka.pdf
2022-12-19 Lucyna Antczak Usunięcie pliku Kaminska-Anna_recenzja_Andrzej-Sakowicz.pdf
2022-12-19 Lucyna Antczak Usunięcie artykułu Kamińska Anna
2022-12-19 Lucyna Antczak Usunięcie pliku Dasiewicz-Agata_rozprawa-doktorska.pdf
2022-12-19 Lucyna Antczak Usunięcie pliku Dasiewicz-Agata_recenzja_-Katarzyna-Kopaczynska-Pieczniak.pdf
2022-12-19 Lucyna Antczak Usunięcie pliku Dasiewicz-Agata_recenzja_Krzysztof-Oplustil.pdf
2022-12-19 Lucyna Antczak Usunięcie pliku Dasiewicz-Agata_streszczenie-rozprawy-doktorskiej-w-j.-polskim.pdf
2022-12-19 Lucyna Antczak Usunięcie pliku Dasiewicz-Agata_recenzja_-Iwona-Gebusia.pdf
2022-12-19 Lucyna Antczak Usunięcie pliku Dasiewicz-Agata_streszczenie-rozprawy-doktorskiej-w-j.-angielskim.pdf
2022-12-19 Lucyna Antczak Usunięcie artykułu Dasiewicz Agata
2022-12-19 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Khawaly-Esawi-Rita_recenzja_Piotr-Mostowik.pdf
2022-12-19 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Khawaly-Esawi-Rita_recenzja_Malgorzata-Balwicka-Szczyrba.pdf
2022-12-19 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Khawaly-Esawi-Rita_recenzja_Arkadiusz-Wudarski.pdf