Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
2022-12-12 Lucyna Antczak Usunięcie pliku Krzywik-Julia_recenzja_Marcin-Jasinski.pdf
2022-12-12 Lucyna Antczak Usunięcie pliku Krzywik-Julia_recenzja_Rafal-Latajka.pdf
2022-12-12 Lucyna Antczak Usunięcie pliku Krzywik-Julia_streszczenie-rozprawy-doktorskiej.pdf
2022-12-12 Lucyna Antczak Usunięcie pliku Krzywik-Julia_recenzja_Oleh-Demchuk.pdf
2022-12-12 Lucyna Antczak Usunięcie pliku Krzywik-Julia_rozprawa-doktorska-1.pdf
2022-12-12 Lucyna Antczak Usunięcie artykułu Krzywik Julia
2022-12-12 Lucyna Antczak Usunięcie pliku Krzyzosiak-Karol-streszczenie-rozprawy.pdf
2022-12-12 Lucyna Antczak Usunięcie pliku Krzyzosiak-Karol-rece.dokt.-prof.-Rachwalska-von-Rejchwald.pdf
2022-12-12 Lucyna Antczak Usunięcie pliku Krzyzosiak-Karol-rece.-dokt.-prof.-E.-Wierzbowska.pdf
2022-12-12 Lucyna Antczak Usunięcie pliku Krzyzosiak-Karol-rozprawa-doktorska.pdf
2022-12-12 Lucyna Antczak Usunięcie artykułu Krzyżosiak Karol
2022-12-12 Lucyna Antczak Usunięcie pliku swirkowski-Andrzej-recenzja-dokt-prof.-A.-Gemra.pdf
2022-12-12 Lucyna Antczak Usunięcie pliku swirkowski-Andrzej-streszczenie-rozprawy.pdf
2022-12-12 Lucyna Antczak Usunięcie pliku swirkowski-Andrzej-rozprawa-doktorska.pdf
2022-12-12 Lucyna Antczak Usunięcie pliku swirkowski-Andrzej-recenzja-dokt.-prof.-M.-Melanowicz.pdf
2022-12-12 Lucyna Antczak Usunięcie artykułu Świrkowski Andrzej
2022-12-12 Lucyna Antczak Usunięcie pliku Lecinska-Ruchniewicz-Monika-rozprawa-doktorska.pdf
2022-12-12 Lucyna Antczak Usunięcie pliku Lecinska-Ruchniewicz-Monika-rece.dokt.prof.-KubiakHo-Chi.pdf
2022-12-12 Lucyna Antczak Usunięcie pliku Lecinska-Ruchniewicz-streszczenie-rozprawy.pdf
2022-12-12 Lucyna Antczak Usunięcie pliku Lecinska-Ruchniewicz-Monika-recenzja-dokt.-prof.-M.-Melanowicz.pdf