Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
2022-10-26 Lucyna Antczak Utworzenie artykułu Dasiewicz Agata
2022-10-26 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Besana-Flavio_recenzja_Tomasz-Komornicki.pdf
2022-10-26 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Besana-Flavio_recenzja_Jan-Buek.pdf
2022-10-26 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Besana-Flavio_recenzja_Andrzej-Miszczuk.pdf
2022-10-26 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Besana-Flavio_streszczenie-rozprawy-doktorskiej-PL.pdf
2022-10-26 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Besana-Flavio_rozprawa-doktorska.pdf
2022-10-26 Lucyna Antczak Utworzenie artykułu Besana Flavio
2022-10-26 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Demenko-Anna_komisja-habilitacyjna_uchwala.pdf
2022-10-26 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Demenko-Anna_uchwala_decyzja-w-sprawie-nadania-stopnia-dra-hab_.pdf
2022-10-25 Małgorzata Grajdek Usunięcie pliku konkurs_13_WB_adiunkt_1_2022.pdf
2022-10-25 Małgorzata Grajdek Usunięcie pliku wyniki_konkurs_13_WB_adiunkt_1_2022.pdf
2022-10-25 Małgorzata Grajdek Usunięcie pliku konkurs_13_WB_adiunkt_1_2022.eng.pdf
2022-10-25 Małgorzata Grajdek Usunięcie artykułu Konkurs_13_WB_adiunkt_1_2022
2022-10-25 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Grewling_lukasz_uchwala-o-nadaniu-stopnia-dr-hab.pdf
2022-10-25 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Grewlihg_lukasz_uchwala-komisji-habilitacyjnejuzasadnienie.pdf
2022-10-25 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Grewling_lukasz_recenzja_Tokarska-Guzik_Barbara.pdf
2022-10-25 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Grewling_lukasz_recenzja_Lipiec_Agnieszka.pdf
2022-10-25 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Grewling_lukasz_recenzja_Jurkiewicz_Dariusz.pdf
2022-10-25 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Grewlihg_lukasz_recenzja_Panaszek_Bernard.pdf
2022-10-25 Małgorzata Grajdek Usunięcie pliku wyniki_konkurs_15_WB_adiunkt_1_2022.pdf