Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
2020-01-02 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku Uchwala_383_wyg_mand_stud_kom_dysc.pdf
2020-01-02 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku Uchwala_381_tyt_prof_M_Lembicz.pdf
2020-01-02 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku Uchwala_387_odnowienie-doktoratu-prof.-J-Danielewicz.pdf
2019-12-31 Monika Sielicka Utworzenie pliku 346-2019-2020-WSE-Zaklad-Pedeutologii.pdf
2019-12-31 Monika Sielicka Utworzenie pliku 348-2019-2020-WAiK-Instytut-Kulturoznawstwa,-Platforma-Maturzysty-J.-Sojka.pdf
2019-12-31 Monika Sielicka Utworzenie pliku 347-2019-2020-WSE-Pracownia-Edukacji-Ekologicznej.pdf
2019-12-31 Monika Sielicka Aktualizacja pliku 345-2019-2020-WSE-Zaklad-Technologii-Ksztalcenia.pdf
2019-12-31 Monika Sielicka Aktualizacja pliku 345-2019-2020-WSE-Zaklad-Technologii-Ksztalcenia.pdf
2019-12-31 Monika Sielicka Aktualizacja artykułu Konta bankowe UAM
2019-12-31 Monika Sielicka Aktualizacja artykułu Konta bankowe UAM
2019-12-31 Monika Sielicka Aktualizacja artykułu Konta bankowe UAM
2019-12-31 Monika Sielicka Aktualizacja artykułu Konta bankowe UAM
2019-12-31 Monika Sielicka Aktualizacja artykułu Konta bankowe UAM
2019-12-30 Monika Sielicka Utworzenie pliku rec.-prof.-Burszta.pdf
2019-12-30 Monika Sielicka Utworzenie pliku rec.-prof.-Lewicka-Strzalecka.pdf
2019-12-30 Monika Sielicka Aktualizacja pliku rec.-prof.-Burszta.docx
2019-12-30 Monika Sielicka Utworzenie pliku rec.-prof.-Burszta.docx
2019-12-30 Monika Sielicka Utworzenie pliku P.-Kwiatkowski-Kulturowe-ramy-nowoczesnej-genetyki.pdf
2019-12-30 Monika Sielicka Utworzenie pliku rec.-prof.-Lewicka-Strzalecka.doc
2019-12-30 Monika Sielicka Aktualizacja artykułu Kwiatkowski Paweł