Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
2020-01-21 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku 375_2019_2020_Zarzadzenie-kanclerza-w-sprawie-szczegolowego-trybu-wykonywania-prac.pdf
2020-01-15 Lucyna Antczak Utworzenie pliku recenzja_prof_Wladyslaw_Zabrocki.pdf
2020-01-15 Lucyna Antczak Utworzenie pliku recenzja_prof_Ryszard_Kleszcz.pdf
2020-01-15 Lucyna Antczak Utworzenie pliku recenzja_prof_Piotr_Chruszczewski.pdf
2020-01-15 Lucyna Antczak Utworzenie pliku lukasiewcz-Elzbieta_uchwala-o-nadaniu-stopnia-dr-habilitowanego.pdf
2020-01-15 Lucyna Antczak Utworzenie pliku lukasiewicz-Elzbieta_uchwala_komisji_habilitacyjnej.pdf
2020-01-15 Lucyna Antczak Utworzenie pliku lukasiewicz-Elzbieta_sklad-komisji.pdf
2020-01-15 Lucyna Antczak Utworzenie pliku lukasiewicz-Elzbieta_Wniosek.pdf
2020-01-15 Lucyna Antczak Utworzenie artykułu Łukasiewicz Elżbieta
2020-01-15 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Wyniki-konkursu_57_CZT.pdf
2020-01-15 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku 373_2019_2020_Zarzadzenie-Kanclerza-z-dnia-13.01.2020-r.-w-sprawie-przeprowadzenia-inwentaryzacji-.pdf
2020-01-15 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku 373-2019-2020-Wydawnictwo-Naukowe-Magazyn-008-M011.pdf
2020-01-15 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku 372_2019_2020_Zarzadzenie-Kanclerza-w-sprawie-przeprowadzenia-inwentaryzacji-.pdf
2020-01-15 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku 372_2019_2020_Zarzadzenie-Kanclerza-w-sprawie-przeprowadzenia-inwentaryzacji-.pdf
2020-01-15 Magdalena Nowicka Aktualizacja pliku 374_2019_2020_Zarzadzenie-Kanclerza-w-sprawie-okreslenia-rodzaju-przesylek-niepodlegajacych-rejestracji-w-systemie-EZD.pdf
2020-01-15 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku 371_2019_2020_Zarzadzenie-Kanclerza-z-dnia-13-stycznia-2020-roku-w-sprawie-przeprowadzenia-inwentaryzacji-.pdf
2020-01-15 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku 371-2019-2020-Szamarzewskiego-BOW-i-BOS.pdf
2020-01-15 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku Zarzadzenie-Nr-356_2018_2019_Pedagogika-przedszkolna-....pdf
2020-01-15 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku Zarzadzenie-Nr-357_2018_2019_SP-Filozofii-i-wiedzy-o-spoel.._WNPiD-.pdf
2020-01-15 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku 359_2018_2019_Zarzadzenie_utworzenie-Laboratorium-ds.-projektow-krajowych-i-zagranicznych-.pdf