Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
2022-05-16 Małgorzata Grajdek Aktualizacja artykułu Dokumenty UAM
2022-05-16 Małgorzata Grajdek Aktualizacja artykułu Dokumenty UAM
2022-05-16 Małgorzata Grajdek Aktualizacja artykułu Dokumenty UAM
2022-05-11 Lucyna Antczak Usunięcie pliku Tritt-Remigiusz_rozprawa-doktorska.pdf
2022-05-11 Lucyna Antczak Usunięcie pliku Tritt-Remigiusz_recenzja_Leon-Andrzejewski.pdf
2022-05-11 Lucyna Antczak Usunięcie pliku Tritt-Remigiusz_abstract.pdf
2022-05-11 Lucyna Antczak Usunięcie pliku Tritt-Remigiusz_recenzja_Ryszard-Borowka.pdf
2022-05-11 Lucyna Antczak Usunięcie pliku Tritt-Remigiusz_recenzja_Artur-Zielinski.pdf
2022-05-11 Lucyna Antczak Usunięcie artykułu Tritt Remigiusz
2022-05-11 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Kruc-Fijalkowska-Roksana_recenzja_Grzegorz-Malina.pdf
2022-05-11 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Kruc-Fijalkowska-Roksana_recenzja_Arkadiusz-Krawiec.pdf
2022-05-11 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Kruc-Fijalkowska-Roksana_recenzja_Adam-Szymkiewicz.pdf
2022-05-11 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Kruc-Fijalkowska_rozprawa-doktorska.pdf
2022-05-11 Lucyna Antczak Utworzenie artykułu Kruć-Fijałkowska Roksana
2022-05-11 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku ZR-193-2021-2022.pdf
2022-05-10 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Krus-Maciej_recenzja_prof.-dr-hab.-Bartosz-Rakoczy.pdf
2022-05-10 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Krus-Maciej_recenzja_dr-hab.-Piotr-Szerniawski,-prof.-UMCS.pdf
2022-05-10 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Krus-Maciej_recenzja_dr-hab.-Magdalena-Tabernacka,-prof.-UWr.pdf
2022-05-10 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Krus-Maciej_recenzja_dr-hab.-Katarzyna-Malysa-Sulinska,-prof.-UJ.pdf
2022-05-10 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Krus-Maciej_komisja-habilitacyjna.pdf