Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
2022-04-25 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku ZR-188-2021-2022-Zal.-6-.pdf
2022-04-25 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku ZR-188-2021-2022-Zal.-5-.pdf
2022-04-25 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku ZR-188-2021-2022-Zal.-4-.pdf
2022-04-25 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku ZR-188-2021-2022-Zal.-3-.pdf
2022-04-25 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku ZR-188-2021-2022-Zal.-2.pdf
2022-04-25 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku ZR-188-2021-2022-Zal.-1-.pdf
2022-04-25 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku ZR-188-2021-2022.pdf
2022-04-25 Małgorzata Grajdek Aktualizacja pliku Szpindler-Magdalena_Aneks2-do-rozprawy-doktorskiej.pdf
2022-04-25 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku URU-26-2021-2022-Zal..pdf
2022-04-25 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku URU-26-2021-2022.pdf
2022-04-25 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Szpindler-Magdalena_Aneks2-do-rozprawy-doktorskiej.pdf
2022-04-25 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Szpindler-Magdalena_Aneks2-do-rozprawy-doktorskiej.pdf
2022-04-21 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Ogloszenie-PostDoc.pdf
2022-04-21 Lucyna Antczak Aktualizacja artykułu Konkurs_adiunkt_stażysta podoktorski_OPUS_W Chemii
2022-04-21 Lucyna Antczak Utworzenie artykułu Konkurs_adiunkt_stażysta podoktorski_OPUS_W Chemii
2022-04-21 Lucyna Antczak Utworzenie pliku wyniki_rekrutacji_skan.pdf
2022-04-21 Lucyna Antczak Utworzenie pliku F01_s_2021.pdf
2022-04-21 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Ogloszenie-wynikow-sig.pdf
2022-04-21 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Postdoc-1.pdf
2022-04-21 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Postdoc_PL.pdf