Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
2022-04-19 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Kiejnich-Kruk-Karolina_streszczenie-w-j.-polskim.pdf
2022-04-19 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Kiejnich-Kruk-Karolina_rozprawa-doktorska.pdf
2022-04-19 Lucyna Antczak Utworzenie artykułu Kiejnich-Kruk Karolina
2022-04-14 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku Komunikat-o-obronie-rozprawy-doktorskiej-mgr.-M.-Hirscha.pdf
2022-04-14 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku Hirsch-Michal_streszczenie-rozprawy-doktorskiej-pl.pdf
2022-04-14 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku Hirsch-Michal_streszczenie-rozprawy-doktorskiej-ang..pdf
2022-04-14 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku Hirsch-Michal_rozprawa-doktorska.pdf
2022-04-14 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku Hirsch-Michal_recenzja_prof.-Robert-Wolanski.pdf
2022-04-14 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku Hirsch-Michal_recenzja_prof.-Marian-Chachaj.pdf
2022-04-14 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku Hirsch-Michal_recenzja_prof.-em.-Marian-Drozdowski.pdf
2022-04-14 Magdalena Nowicka Utworzenie artykułu Hirsch Michał
2022-04-14 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku ZK-377-2021-2022-Zal..pdf
2022-04-14 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku ZK-377-2021-2022.pdf
2022-04-14 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku URU-25-2021-2022.pdf
2022-04-14 Magdalena Nowicka Usunięcie pliku OBW_1-2020-2021.pdf
2022-04-14 Magdalena Nowicka Usunięcie pliku OBW-1-2020-2021-Zal..pdf
2022-04-13 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku INFORMATION-FOR-WEBSITE.pdf
2022-04-12 Małgorzata Grajdek Usunięcie pliku Michalak-Jakub_-streszczenie-pracy-doktorskiej-w-jezyku-polskim.pdf
2022-04-12 Małgorzata Grajdek Usunięcie pliku Michalak-Jakub_-streszczenie-pracy-doktorskiej-w-jezyku-angielskim.pdf
2022-04-12 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku ZK-376-2021-2022-Zal..pdf