Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
2022-08-11 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Lipinski-Filip_recenzja-prof.-dr-hab.-Anna-Kutaj-Markowska-sig.pdf
2022-08-11 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Lipinski-Filip_Uchwala_13-2022_komisja_habilitacyjna-sig.pdf
2022-08-11 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Lipinski-Filip_wniosek-przewodni.pdf
2022-08-11 Lucyna Antczak Utworzenie artykułu Lipiński Filip
2022-08-11 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Grewling_lukasz_sklad_komisji_habilitacyjnej_uchwala_RND.pdf
2022-08-10 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Ogloszenie_rekrutacja_EN_2022.docx
2022-08-10 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Ogloszenie_rekrutacja_psych2022.docx
2022-08-10 Lucyna Antczak Aktualizacja artykułu Konkurs_student stypendysta_SONATA_WPiK
2022-08-10 Lucyna Antczak Utworzenie artykułu Konkurs_student stypendysta_SONATA_WPiK
2022-08-09 Małgorzata Grajdek Aktualizacja artykułu Zarządzenia Kanclerza
2022-08-09 Małgorzata Grajdek Aktualizacja artykułu Zarządzenia Kanclerza - rok akademicki 2022/2023
2022-08-09 Małgorzata Grajdek Utworzenie artykułu Zarządzenia Kanclerza - rok akademicki 2022/2023
2022-08-09 Małgorzata Grajdek Aktualizacja artykułu Zarządzenia Rektora
2022-08-09 Małgorzata Grajdek Utworzenie artykułu Zarządzenia Rektora - rok akademicki 2022/2023
2022-08-09 Małgorzata Grajdek Aktualizacja artykułu Uchwały Rady Uczelni
2022-08-09 Małgorzata Grajdek Aktualizacja artykułu Uchwały Rady Uczelni
2022-08-09 Małgorzata Grajdek Aktualizacja artykułu Rok akademicki 2022/2023
2022-08-09 Małgorzata Grajdek Utworzenie artykułu Rok akademicki 2022/2023
2022-08-09 Małgorzata Grajdek Aktualizacja artykułu Uchwały Senatu
2022-08-09 Małgorzata Grajdek Utworzenie artykułu Uchwały Senatu UAM - Kadencja 2020-2024 - rok akademicki 2022/2023