Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
2020-02-27 Monika Sielicka Aktualizacja pliku 14-2019-2020-Uchwala_Rady_Uczelni-Dokument-nr-6_Oswiadczenie_j.angielski.docx
2020-02-27 Monika Sielicka Aktualizacja pliku 14-2019-2020-Uchwala_Rady_Uczelni-Dokument-nr-5_Oswiadczenie_gremia_naukowe.docx
2020-02-27 Monika Sielicka Aktualizacja pliku 14-2019-2020-Uchwala_Rady_Uczelni-Dokument-nr-4_Doswiadczenie_kierownicze.docx
2020-02-27 Monika Sielicka Aktualizacja pliku 14-2019-2020-Uchwala_Rady_Uczelni-Dokument-nr-3_Doswiadczenie_zawodowe.docx
2020-02-27 Monika Sielicka Aktualizacja pliku 14-2019-2020-Uchwala_Rady_Uczelni-Dokument-nr-2_Wzor-prezentacji.docx
2020-02-27 Monika Sielicka Aktualizacja pliku 14-2019-2020-Uchwala_Rady_Uczelni-Dokument-nr-1_Rekomendacja.docx
2020-02-27 Monika Sielicka Utworzenie pliku 14-2019-2020-Uchwala_Rady_Uczelni-Zalacznik-nr-3_Kryteria_oceny.pdf
2020-02-27 Monika Sielicka Utworzenie pliku 14-2019-2020-Uchwala_Rady_Uczelni-Zalacznik-nr-2_Harmonogram.pdf
2020-02-27 Monika Sielicka Utworzenie pliku 14-2019-2020-Uchwala_Rady_Uczelni-Zalacznik-nr-1_Lista-dokumentow.pdf
2020-02-27 Monika Sielicka Utworzenie pliku 14-2019-2020-Uchwala_Rady_Uczelni-Wybory-Rektora.pdf
2020-02-27 Monika Sielicka Utworzenie pliku 14-2019-2020-Uchwala_Rady_Uczelni-Dokument-nr-4_Doswiadczenie_kierownicze.docx
2020-02-27 Monika Sielicka Utworzenie pliku 14-2019-2020-Uchwala_Rady_Uczelni-Dokument-nr-5_Oswiadczenie_gremia_naukowe.docx
2020-02-27 Monika Sielicka Utworzenie pliku 14-2019-2020-Uchwala_Rady_Uczelni-Dokument-nr-6_Oswiadczenie_j.angielski.docx
2020-02-27 Monika Sielicka Utworzenie pliku 14-2019-2020-Uchwala_Rady_Uczelni-Dokument-nr-3_Doswiadczenie_zawodowe.docx
2020-02-27 Monika Sielicka Utworzenie pliku 14-2019-2020-Uchwala_Rady_Uczelni-Dokument-nr-2_Wzor-prezentacji.docx
2020-02-27 Monika Sielicka Utworzenie pliku 14-2019-2020-Uchwala_Rady_Uczelni-Dokument-nr-1_Rekomendacja.docx
2020-02-26 Monika Sielicka Utworzenie pliku Uchwala_405-2019-2010_Zalacznik-nr-2_SP-Edukacja-i-rehabilitacja-..._plan-studiow.pdf
2020-02-26 Monika Sielicka Utworzenie pliku Uchwala_404-2019-2010_oplaty-za-postepowanie-w-spr.-nadania-stopnia-doktora.pdf
2020-02-26 Monika Sielicka Utworzenie pliku Uchwala_403-2019-2010_Zalacznik_Zasady-rekrutacji-do-Szkoly-Doktorskiej_2020_2021.pdf
2020-02-26 Monika Sielicka Utworzenie pliku Uchwala_403-2019-2010_Zasady-rekrutacji-do-Szkoly-Doktorskiej_2020_2021.pdf