Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
2020-12-16 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku ZK-77-2020-2021-.pdf
2020-12-15 Magdalena Nowicka Aktualizacja pliku URU-32-2020-2021.pdf
2020-12-15 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku RU-32-2020-2021.pdf
2020-12-15 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku RU-31-2020-2021.pdf
2020-12-15 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku RU-30-2020-2021.pdf
2020-12-14 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku Boruch-lukasz_rozprawa-doktorska.pdf
2020-12-14 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku Boruch-lukasz_streszczenie-rozprawy-doktorskiej.pdf
2020-12-14 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku Boruch-lukasz_recenzja_Wojciech-Cichosz.pdf
2020-12-14 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku Boruch-lukasz_recenzja_Roman-Buchta.pdf
2020-12-14 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku Boruch-lukasz_ogloszenie-rozprawy-doktorskiej.pdf
2020-12-14 Magdalena Nowicka Utworzenie artykułu Boruch Łukasz
2020-12-11 Małgorzata Grajdek Aktualizacja artykułu Klenina Elena
2020-12-11 Małgorzata Grajdek Aktualizacja pliku Klenia-Elena_recenzja_sliwa-Joachim.pdf
2020-12-11 Małgorzata Grajdek Aktualizacja pliku Klenia-Elena_recenzja_Michalowski-Andrzej.pdf
2020-12-11 Małgorzata Grajdek Aktualizacja pliku Klenia-Elena_sklaad-komisji-habilitacyjnej.pdf
2020-12-11 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku Klenina-Elena_wniosek.pdf
2020-12-11 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku Klenina-Elena_uchwala-o-nadaniu-stopnia-dr-hab..pdf
2020-12-11 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku Klenina-Elena_uchwala-komisji-habilitacyjnej.pdf
2020-12-11 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku Klenina-Elena_recenzja_Sekunda-Nicholas.pdf
2020-12-11 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku Klenina-Elena_II-sklad-komisji-habilitacyjnej.pdf