Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
2022-01-07 Lucyna Antczak Usunięcie pliku Michalak-Jakub_-streszczenie-pracy-doktorskiej-w-jezyku-angielskim.pdf
2022-01-07 Lucyna Antczak Usunięcie pliku Michalak-Jakub_Tadeusz-Lebioda_recenzja.pdf
2022-01-07 Lucyna Antczak Usunięcie pliku Michalak-Jakub_rozprawa-doktorska.pdf
2022-01-07 Lucyna Antczak Usunięcie artykułu Michalak Jakub
2022-01-07 Lucyna Antczak Usunięcie pliku Klupiec-Roman_Wlodzimierz-Fehler_recenzja.pdf
2022-01-07 Lucyna Antczak Usunięcie pliku Klupiec-Roman_streszczenie-rozprawy-doktorskiej-j.-polski-Kopia.pdf
2022-01-07 Lucyna Antczak Usunięcie pliku Klupiec-Roman_streszczenie-rozprawy-doktorskiej-j.-angielski.pdf
2022-01-07 Lucyna Antczak Usunięcie pliku Klupiec-Roman_rozprawa-doktorska.pdf
2022-01-07 Lucyna Antczak Usunięcie pliku Klupiec-Roman_Michal-Musielak_recenzja.pdf
2022-01-07 Lucyna Antczak Usunięcie artykułu Klupieć Roman
2022-01-07 Lucyna Antczak Usunięcie pliku Recenzja-rozprawy-doktorskiej_prof.-Janusz-Grygienc.pdf
2022-01-07 Lucyna Antczak Usunięcie pliku Duleba-lukasz_Summary.pdf
2022-01-07 Lucyna Antczak Usunięcie pliku Duleba-lukasz_streszczenie-rozprawy-doktorskiej.pdf
2022-01-07 Lucyna Antczak Usunięcie pliku Recenzja-rozprawy-doktorskiej_prof.-Bernadetta-Nitschke-Szram.pdf
2022-01-07 Lucyna Antczak Usunięcie pliku Duleba-lukasz_rozprawa-doktorska.pdf
2022-01-07 Lucyna Antczak Usunięcie artykułu Dulęba Łukasz
2022-01-07 Lucyna Antczak Usunięcie pliku Recenzja-rozprawy-doktorskiej_-prof.-Robert-Traba.pdf
2022-01-07 Lucyna Antczak Usunięcie pliku Recenzja-rozprawy-doktorskiej_-prof.-Barbara-Krauz-Mozer.pdf
2022-01-07 Lucyna Antczak Usunięcie pliku Czubaj-Kuzmin-Sylwia_streszczenie.pdf
2022-01-07 Lucyna Antczak Usunięcie pliku Czubaj-Kuzmin-Sylwia_summary.pdf