Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
2021-05-20 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Oferta_PhD-3-MAESTRO-12-ST_ENG.docx
2021-05-20 Lucyna Antczak Aktualizacja artykułu Oferta pracy - PhD Student_3_MAESTRO-ST_CZT
2021-05-20 Lucyna Antczak Utworzenie artykułu Oferta pracy - PhD Student_3_MAESTRO-ST_CZT
2021-05-20 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Oferta_PhD-2-MAESTRO-12-ST_ENG.docx
2021-05-20 Lucyna Antczak Aktualizacja artykułu Oferta pracy - PhD Student_2_MAESTRO-ST_CZT
2021-05-20 Lucyna Antczak Utworzenie artykułu Oferta pracy - PhD Student_2_MAESTRO-ST_CZT
2021-05-20 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Oferta_PhD-1-MAESTRO-12-ST_ENG.docx
2021-05-20 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Oferta_PhD-1-MAESTRO-12-ST_PL.docx
2021-05-20 Lucyna Antczak Aktualizacja artykułu Oferta pracy - PhD Student_1_MAESTRO-ST_CZT
2021-05-20 Lucyna Antczak Utworzenie artykułu Oferta pracy - PhD Student_1_MAESTRO-ST_CZT
2021-05-20 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Oferta_Post-Doc-MAESTRO-12-ST-ENG.docx
2021-05-20 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Oferta_Post-Doc-PL.docx
2021-05-20 Lucyna Antczak Aktualizacja artykułu Oferta pracy - post-doc_MAESTRO-ST_CZT
2021-05-20 Lucyna Antczak Utworzenie artykułu Oferta pracy - post-doc_MAESTRO-ST_CZT
2021-05-20 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Zydorowicz-Paulina_recenzja_Tomasz-Ciszewski.pdf
2021-05-20 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Namys-Gorna-Agnieszka_recenzja_Mariola-Bienko.pdf
2021-05-20 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Namys-Gorna-Agnieszka_recenzja_Jolanta-Grotowska-Leder.pdf
2021-05-20 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Namys-Gorna-Agnieszka_streszczenie-rozprawy-doktorskiej.pdf
2021-05-20 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Namys-Gorna-Agnieszka_rozprawa-doktorska.pdf
2021-05-20 Lucyna Antczak Utworzenie artykułu Namyś-Górna Agnieszka