Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
2022-12-22 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku konkurs-37-ZPPiO-EN.pdf
2022-12-22 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku konkurs-37-ZPPiO-PL.pdf
2022-12-22 Małgorzata Grajdek Utworzenie artykułu konkurs _37_WPiK_adiunkt_1_2022
2022-12-21 Lucyna Antczak Aktualizacja artykułu Bieniecka-Drzymała Katarzyna
2022-12-21 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku ZR-278-2022-2023-Zal.3.pdf
2022-12-21 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku ZR-278-2022-2023-Zal.2.pdf
2022-12-21 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku ZR-278-2022-2023_Zal.1.pdf
2022-12-21 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku ZR-278-2022-2023.pdf
2022-12-21 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Bieniecka-Drzymala-Katarzyna-recenzja_dokt.-prof.-K.-Mihulka.pdf
2022-12-21 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Bieniecka-Drzymala-Katarzyna-recenzja-dokt.-prof.-M.-Smuk.pdf
2022-12-21 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Bieniecka-Drzymala-Katarzyna-recenzja-dokt.-prof.-K.-Nerlicki.pdf
2022-12-21 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Bieniecka-Drzymala-Katarzyna-streszczenie.pdf
2022-12-21 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Bieniecka-Drzymala-Katarzyna-praca-dokt_.pdf
2022-12-21 Lucyna Antczak Utworzenie artykułu Biniecka-Drzymała Katarzyna
2022-12-20 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Michalska-Gorecka_-Paulina_recenzja_Jolanta-Klimek-Gradzka.pdf
2022-12-20 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Michalska-Gorecka-Paulina_recenzja_Wladyslawa-Bryla.pdf
2022-12-20 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Michalska-Gorecka_uchwala-komisji-habilitacyjnej.pdf
2022-12-20 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Michalska-Gorecka-Paulina_uchwala-o-nadaniu-stopnia-dr-hab_.pdf
2022-12-20 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Michalska-Gorecka-Paulina_recenzja_Danuta-Kowalska.pdf
2022-12-20 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Michalska-Gorecka-Paulina_recenzja_Aleksandra-Janowska.pdf