Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
2021-09-15 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Chulek-Magdalena_recenzja_Jacek-Pawlik.pdf.pdf
2021-09-15 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Chulek-Magdalena_streszczenie-rozprawy.pdf.pdf
2021-09-15 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Chulek-Magdalena_rozprawa-doktorska-pdf.pdf
2021-09-15 Lucyna Antczak Utworzenie artykułu Chułek Magdalena
2021-09-15 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Styszynski-Marcin_recenzja_Siwiec-Pawel.pdf
2021-09-15 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Styszynski-Marcin_recenzja_Pachniak-Katarzyna.pdf
2021-09-15 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Styszynski-Marcin_recenzja_Koscielniak-Krzysztof.pdf
2021-09-15 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Styszynski-Marcin_recenzja_Jomma-Fuad.pdf
2021-09-15 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Jozefowicz-Maria_Iwanek-Jan_recenzja-pracy-doktorskiej.pdf
2021-09-15 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Jozefowicz-Maria_Antoszewski-Andrzej_recenzja-pracy-doktorskiej.pdf
2021-09-15 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Jozefowicz-Maria_streszczenie-rozprawy-doktorskiej-w-jezyku-polskim.pdf
2021-09-15 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Jozefowicz-Maria_streszczenie-rozprawy-doktorskiej-w-jezyku-angielskim.pdf
2021-09-15 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Jozefowicz-Maria_rozprawa-doktorska.pdf
2021-09-15 Lucyna Antczak Utworzenie artykułu Józefowicz Maria
2021-09-15 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Witkowska-Marta_recenzja_Maciej-Ogrodniczuk.pdf
2021-09-15 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Witkowska-Marta_recenzja_Krzysztof-Bogacki.pdf
2021-09-15 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Witkowska-Marta_streszczenie-rozprawy-doktorskiej.pdf
2021-09-15 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Witkowska-Marta_rozprawa-doktorska.pdf
2021-09-15 Lucyna Antczak Utworzenie artykułu Witkowska Marta
2021-09-14 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Ogloszenie-_Stypendysta_Doktorant_SONATA-BIS-8.docx