Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
2021-01-22 Lucyna Antczak Utworzenie pliku DOKTORANT_OPUS-19_ENG.docx
2021-01-22 Lucyna Antczak Utworzenie pliku DOKTORANT_OPUS-19_POL.docx
2021-01-22 Lucyna Antczak Aktualizacja artykułu Oferta_stypendysta doktorant_OPUS_19_WA
2021-01-22 Lucyna Antczak Utworzenie artykułu Oferta_stypendysta doktorant_OPUS_19_WA
2021-01-22 Lucyna Antczak Utworzenie pliku post-doc_OPUS-19_ENG.docx
2021-01-22 Lucyna Antczak Utworzenie pliku post-doc_OPUS-19_POL.docx
2021-01-22 Lucyna Antczak Aktualizacja artykułu Oferta_post_doc_SONATA 19_WA
2021-01-22 Lucyna Antczak Utworzenie artykułu Oferta_post_doc_SONATA 19_WA
2021-01-22 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Kostecki-Robert_recenzja_prof.-Szymon-Uscinowicz_1.pdf
2021-01-22 Lucyna Antczak Usunięcie pliku Kostecki-Robert_recenzja_prof.-Szymon-Uscinowicz.pdf
2021-01-22 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku ZK-108-2020-2021.pdf
2021-01-22 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku ZR-49-2020-2021.pdf
2021-01-20 Lucyna Antczak Usunięcie pliku Firych-Piotr_rozprawa-doktorska.pdf
2021-01-20 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku ZR-48-2020-2021-Zal.4.pdf
2021-01-20 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku ZR-48-2020-2021-Zal.3.pdf
2021-01-20 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku ZR-48-2020-2021-Zal.2.pdf
2021-01-20 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku ZR-48-2020-2021-Zal.1.pdf
2021-01-20 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku ZR-48-2020-2021.pdf
2021-01-19 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Wyniki-konkursu-15.01.2021.docx
2021-01-19 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Uchwala-nr-17_2021-PKA-z-dnia-7-stycznia-2021-w-sprawie-powtornej-oceny-programowej-na-kierunku-edukacja-artystyczna-w-zakresie-sztuk-plastycznych.pdf