Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
2020-11-10 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Oferta-pracy-mgr-pl.pdf
2020-11-10 Lucyna Antczak Aktualizacja artykułu Oferta_stypendium_SONATA_mgr_Wydz._Biologii
2020-11-10 Lucyna Antczak Utworzenie artykułu Oferta_stypendium_SONATA_mgr
2020-11-10 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Gralinski_Filip_-uchwala-o-nadaniu-stopnia-dr-hab.pdf
2020-11-10 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Gralinski_Filip_recenzja_Wieslaw-Lubaszewski.pdf
2020-11-10 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Gralinski_Filip_recenzja_Michal-Szczyszek.pdf
2020-11-10 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Gralinski_Filip_recenzja_Magdalena-Derwojedowa.pdf
2020-11-10 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Gralinski_Filip_uchwala-komisji-habilitacyjnej.pdf
2020-11-10 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Gralinski_Filip_sklad-komisji-habilitacyjnej.pdf
2020-11-10 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Gralinski_Filip_wniosek.pdf
2020-11-10 Lucyna Antczak Utworzenie artykułu Graliński Filip
2020-11-10 Magdalena Nowicka Usunięcie pliku ZR-24-2020-2021-Zal.1.pdf
2020-11-10 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku ZR-24-2020-2021-Zal.-1_bez-czerwonego.pdf
2020-11-09 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Sprawozdanie-za-okres-1.01-31.12.2019.pdf
2020-11-09 Lucyna Antczak Usunięcie pliku sprawozdanie-za-okres-1.01.-31.12.2019.pdf
2020-11-09 Magdalena Nowicka Usunięcie pliku ZR-26-2020-2021-Zal.2.pdf
2020-11-09 Magdalena Nowicka Usunięcie pliku ZR-26-2020-2021-Zal.1.pdf
2020-11-09 Magdalena Nowicka Usunięcie pliku ZR-26-2020-2021.pdf
2020-11-09 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku ZR-27-2020-2021-Zal.1.pdf
2020-11-09 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku ZR-27-2020-2021.pdf