Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
2020-02-26 Monika Sielicka Utworzenie pliku Uchwala_405-2019-2010_SP-Edukacja-i-rehabilitacja-....pdf
2020-02-26 Monika Sielicka Utworzenie pliku Uchwala_402-2019-2010_Ramowy-plan-ksztalcenia-w-Szkole-Doktorskiej.pdf
2020-02-26 Monika Sielicka Utworzenie pliku Uchwala_402-2019-2010_Zalacznik_Ramowy-plan-ksztalcenia-w-Szkole-Doktorskiej.pdf
2020-02-26 Monika Sielicka Utworzenie pliku Uchwala_401-2019-2010_zmiana-ustawy-komisja-ds-wolnosci.pdf
2020-02-26 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Wyniki_konkursu_109_WNoS.docx
2020-02-24 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku 418_2019_2020_Zalacznik-nr-9-do-Zarzadzenia_Zgoda-kandydata-na-czlonka-ciala-wskazujacego-kandydata-na-dziekana-oraz-prodziekana.docx
2020-02-24 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku 418_2019_2020_Zalacznik-nr-8-do-Zarzadzenia_Zgoda-kandydata-na-czlonka-kolegium-elektorow.docx
2020-02-24 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku 418_2019_2020_Zllacznik-nr-7-do-Zarzadzenia_Oswiadczenie-kandydata-na-czlonka-kolegium-elektorow.docx
2020-02-24 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku 418_2019_2020_Zalacznik-nr-6-do-Zarzadzenia_Zgoda-kandydata-na-czlonka-rady-dyscypliny.docx
2020-02-24 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku 418_2019_2020_Zalacznik-nr-5-do-Zarzadzenia_Oswiadczenie-kandydata-na-czlonka-rady-naukowej-dyscypliny.docx
2020-02-24 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku 418_2019_2020_Zalacznik-nr-4-do-Zarzadzenia_Zgoda-kandydata-na-czlonka-Senatu.docx
2020-02-24 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku 418_2019_2020_Zalacznik-nr-3-do-Zarzadzenia_Oswiadczenie-kandydata-na-czlonka-Senatu.docx
2020-02-24 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku 418_2019_2020_Zalacznik-nr-2-do-Zarzadzenia_Zgoda-kandydata-na-rektora.docx
2020-02-24 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku 418_2019_2020_Zalacznik-nr-1-do-Zarzadzenia_Oswiadczenie-kandydata-na-rektora.docx
2020-02-24 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku 418_2019_2020_Zarzadzenie-rektora-w-sprawie-okreslenia-formularza-oswiadczenia-o-spelnianiu-wymogow.pdf
2020-02-24 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku Uchwala-nr-13_w-sprawie-realizacji-i-finansnowania-przez-UAM-rewitalizacji-i-termonmodernizacji-budynku-Koszarowca.pdf
2020-02-21 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Szymanska-Pytlinska-Marta_recenzja_prof.-Barbara-Jozefik.pdf
2020-02-21 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Szymanska-Pytlinska-Marta_recenzja_prof.-WSB-dr-hab.-Anna-Suchanska.pdf
2020-02-21 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Szymanska-Pytlinska-Marta_rozprawa-doktorska.pdf
2020-02-21 Lucyna Antczak Utworzenie artykułu Szymańska-Pytlińska Marta