Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
2020-06-25 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Nawrot-Borowska-Monika_recenzja_prof.-Wieslaw-Jamrozek.pdf
2020-06-25 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Nawrot-Borowska-Monika_recenzja_prof.-Joanna-Sosnowska.pdf
2020-06-25 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Nawrot-Borowska-Monika_sklad-komisji-habilitacyjnej.pdf
2020-06-25 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Nawrot-Borowska-Monika_wniosek.pdf
2020-06-25 Lucyna Antczak Utworzenie artykułu Nawrot-Borowska Monika
2020-06-25 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Karmolinska-Jagodzik-Ewa_uchwala-o-nadaniu-stopnia-dr-hab..doc
2020-06-25 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Karmolinska-Jagodzik-Ewa_uchwala-komisji-habilitacyjnej.pdf
2020-06-25 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Karmolinska-Jagodzik_recenzja_-prof.-Magdalena-Piorunek.pdf
2020-06-25 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Karmolinska-Jagodzik_recenzja_-prof.-Maciej-Bernasiewicz.pdf
2020-06-25 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Karmolinska-Jagodzik_recenzja_-prof.-Joanna-Ostrouch-Kaminska.pdf
2020-06-25 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Karmolinska-Jagodzik-Ewa_sklad-komisji-habilitacyjnej.pdf
2020-06-25 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Karmolinska-Jagodzik-Ewa_wniosek.pdf
2020-06-25 Lucyna Antczak Utworzenie artykułu Karmolińska-Jagodzik Ewa
2020-06-25 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Barczykowska-Agnieszka_uchwala-o-nadaniu-stopnia-dr-hab..doc
2020-06-25 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Barczykowska-Agnieszka_uchwala-komisji-habilitacyjnej.pdf
2020-06-25 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Barczykowska-Agnieszka_recenzja_prof.-Marek-Konopczynski.pdf
2020-06-25 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Barczykowska-Agnieszka_recenzja_prof.-Anna-Fidelus.pdf
2020-06-25 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Barczykowska-Agnieszka_recenzja_prof.-Agnieszka-Cybal-Michalska.pdf
2020-06-25 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Barczykowska-Agnieszka_sklad-komisji-habilitacyjnej.pdf
2020-06-25 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Barczykowska-Agnieszka_wniosek.pdf