Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
2019-11-07 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku 302-2019-2020-Biblioteka-Uniwersytecka-sr.-obce.pdf
2019-11-07 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku 303-2019-2020-Wydzial-Historyczny-Schmidt-J.-sr.-obce.pdf
2019-11-07 Małgorzata Grajdek Aktualizacja pliku 287-2018-2019-W.-Anglistyki.pdf
2019-10-30 Małgorzata Grajdek Usunięcie artykułu konkurs_71_Hist_adiunkt_1_2019
2019-10-30 Małgorzata Grajdek Usunięcie artykułu konkurs_56_Hist_adiunkt_1_2019
2019-10-30 Małgorzata Grajdek Usunięcie artykułu konkurs_82_WNPiD_adiunkt_1_2019
2019-10-29 Małgorzata Grajdek Usunięcie artykułu konkurs_58_Neo_adiunkt_1_2019
2019-10-29 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku Uchwala_370_prog_uzup_Szkoly_Doktorskiej.pdf
2019-10-29 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku Uchwala_369_rada-naukowa-szkoly-doktorskiej.pdf
2019-10-29 Małgorzata Grajdek Aktualizacja pliku Uchwala_368_nadanie_st_doktora-habilitowanego.pdf
2019-10-29 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku Uchwala_368_nadanie_st_doktora-habilitowanego.pdf
2019-10-29 Małgorzata Grajdek Aktualizacja pliku Uchwala_367_nadanie_st_doktora.pdf
2019-10-29 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku Uchwala_367_nadanie_st_doktora.pdf
2019-10-29 Monika Sielicka Aktualizacja artykułu Zarządzenia Rektora
2019-10-29 Monika Sielicka Aktualizacja pliku 2019-Regulamin-korzystania-DA-Nieszawska_OST-internet.pdf
2019-10-29 Monika Sielicka Aktualizacja pliku 2019-Zarzadzenie-Rektora-regulamin-DA-Nieszawska-30-09-2019.pdf
2019-10-29 Monika Sielicka Utworzenie pliku 2019-Regulamin-korzystania-DA-Nieszawska_OST-internet.pdf
2019-10-29 Monika Sielicka Utworzenie pliku 2019-Zarzadzenie-Rektora-regulamin-DA-Nieszawska-30-09-2019.pdf
2019-10-25 Lucyna Antczak Utworzenie pliku wyniki-konkursu_50_CZT_adiunkt_1_2019.pdf
2019-10-25 Lucyna Antczak Utworzenie pliku wyniki-konkursu_49_CZT_adiunkt_1_2019.pdf