Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
2020-04-21 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Banowska-Lidia_recenzja-2.pdf
2020-04-21 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Banowska-Lidia_recenzja-1.pdf
2020-04-21 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Banowska-Lidia_uchwala.pdf
2020-04-21 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Banowska-Lidia_sklad.pdf
2020-04-21 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Banowska-Lidia_wniosek.pdf
2020-04-21 Lucyna Antczak Utworzenie artykułu Banowska Lidia
2020-04-21 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Blaszczyk-Marek_Rozprawa-doktorska-cz-II-Slownik.pdf
2020-04-21 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Blaszczyk-Marek_Rozprawa-doktorska-cz-I.pdf
2020-04-21 Małgorzata Grajdek Utworzenie artykułu Kobus Justyna
2020-04-21 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Kobus-Justyna_decyzja.pdf
2020-04-21 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Kobus-Justyna_recenzja-3.pdf
2020-04-21 Lucyna Antczak Usunięcie artykułu Kobus Justyna
2020-04-21 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Kobus-Justyna_recenzja-2.pdf
2020-04-21 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Kobus-Justyna_recenzja-1.pdf
2020-04-21 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Kobus-Justyna_uchwala.pdf
2020-04-21 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Kobus-Justyna_sklad.pdf
2020-04-21 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Kobus-Justyna_wniosek.pdf
2020-04-21 Lucyna Antczak Utworzenie artykułu Kobus Justyna
2020-04-21 Lucyna Antczak Aktualizacja pliku Szperlik-Ewa_decyzja.pdf
2020-04-21 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Szperlik-Ewa_decyzja.pdf