Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
2019-11-12 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku wyniki_86_WFPiK_adiunkt_1_2019.pdf
2019-11-07 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku 292-2018-2019-Coll.Minus-laweczka.pdf
2019-11-07 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku 293-2018-2019-Coll.Historicum-Morasko-laweczka.pdf
2019-11-07 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku 294-2018-2019-Chor-Akademicki.pdf
2019-11-07 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku 295-2019-2020-Biala-Gora-sr.-obce.pdf
2019-11-07 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku 296-2019-2020-Coll.Polonicum-Slubice-sr.-obce.pdf
2019-11-07 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku 297-2019-2020-WP-A-Kalisz-sr.-obce.pdf
2019-11-07 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku 298-2019-2020-WFPiK-Inst.F.-Slowianskiej-sr.-obce.pdf
2019-11-07 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku 299-2019-2020-Dziekanat-WFPiK-sr.-obce.pdf
2019-11-07 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku 300-2019-2020-WFP-iK-Inst.Fil.Pol.-sr.-obce.pdf
2019-11-07 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku 302-2019-2020-Biblioteka-Uniwersytecka-sr.-obce.pdf
2019-11-07 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku 303-2019-2020-Wydzial-Historyczny-Schmidt-J.-sr.-obce.pdf
2019-11-07 Małgorzata Grajdek Aktualizacja pliku 287-2018-2019-W.-Anglistyki.pdf
2019-10-30 Małgorzata Grajdek Usunięcie artykułu konkurs_71_Hist_adiunkt_1_2019
2019-10-30 Małgorzata Grajdek Usunięcie artykułu konkurs_56_Hist_adiunkt_1_2019
2019-10-30 Małgorzata Grajdek Usunięcie artykułu konkurs_82_WNPiD_adiunkt_1_2019
2019-10-29 Małgorzata Grajdek Usunięcie artykułu konkurs_58_Neo_adiunkt_1_2019
2019-10-29 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku Uchwala_370_prog_uzup_Szkoly_Doktorskiej.pdf
2019-10-29 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku Uchwala_369_rada-naukowa-szkoly-doktorskiej.pdf
2019-10-29 Małgorzata Grajdek Aktualizacja pliku Uchwala_368_nadanie_st_doktora-habilitowanego.pdf