Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
2019-10-15 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku Uchwala_201_wstepny_plan_rzecz-fin_2019.pdf
2019-10-15 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku Uchwala_202_zgoda_likw_spolki_Poznanskie-Innowacje.pdf
2019-10-15 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku Uchwala_203_wyg_mand_kom_dysc_stud.pdf
2019-10-15 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku Uchwala_204_wybor_kom_dysc_stud.pdf
2019-10-15 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku Uchwala_205_wyg_mand_kom_dysc_dokt.pdf
2019-10-15 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku Uchwala_206_wybor_kom_dysc_dokt.pdf
2019-10-15 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku Zalacznik_uchwala-rekrutacyjna_19_20.pdf
2019-10-15 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku Uchwala_207_zmiana-uchwaly-nr-178_2017_2018-rekrutacja-19_20.pdf
2019-10-15 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku Uchwala_208_zmiana-uchwaly-nr-179_2017_2018-Olimpiady.pdf
2019-10-15 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku Uchwala_209_projekt_Schlumberger.pdf
2019-10-15 Małgorzata Grajdek Aktualizacja pliku Statut-UAM.pdf
2019-10-15 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku Uchwala_215_zgloszenie_kand_RDN.pdf
2019-10-15 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku Uchwala_216_nad_im_prof_B_Hornowski.pdf
2019-10-15 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku Uchwala_217_podrecznik_jez_ukrainski.pdf
2019-10-15 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku Statut-UAM.pdf
2019-10-15 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku Uchwala-218_2018_2019.pdf
2019-10-15 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku Uchwala_219_Zalacznik-nr-3.pdf
2019-10-15 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku Uchwala_219_Zalacznik-nr-2b.pdf
2019-10-15 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku Uchwala_219_Zalacznik-nr-2a.pdf
2019-10-15 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku Uchwala_219_pedagogika-specjalna_zal-1.pdf