Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
2019-10-02 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku 123-2018-2019-Biblioteka-Coll.-Polonicum-Slubice.pdf
2019-10-02 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku 124-2018-2019-Wydawnictwo-Naukowe-Magazyn-008.pdf
2019-10-02 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku 125-2018-2019-Gultowy-druki.pdf
2019-10-02 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku 126-2018-2019-Coll.-Polonicum-Slubice.pdf
2019-10-02 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku 127-2018-2019-DS-Slubice.pdf
2019-10-02 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku 128-2018-2019-Ciazen-druki.pdf
2019-10-02 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku 129-2018-2019-DS-Babilon-druki.pdf
2019-10-02 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku 130-2018-2019-DS-Kalisz-druki.pdf
2019-10-02 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku 131-2018-2019-Obrzycko-druki.pdf
2019-10-02 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku Zarzadzenie-nr-132-Kanclerza-UAM.pdf
2019-10-02 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku Zarzadzenie-nr-133-Kanclerza-UAM.pdf
2019-10-02 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku 134-2018-2019-Zaklad-Genomiki-Zintegrowanej-Wydz.-Biologii.pdf
2019-10-02 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku 135-2018-2019-Zaklad-Genetyki-Wydz.-Biologii.pdf
2019-10-02 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku 136-2018-2019-Pracownia-Technologii-Wysokoprzepustowych-Wydz.-Biologii.pdf
2019-10-02 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku 137-2018-2019-Zaklad-Biochemii-Wydz.-Biologii.pdf
2019-10-02 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku 138-2018-2019-Zaklad-Biologii-Molekularnej-i-Komorkowej.pdf
2019-10-02 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku 139-2018-2019-Zaklad-Biologii-Genomu-Wydz.-Biologii-1.pdf
2019-10-02 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku 140-2018-2019-Zaklad-Biologii-Obliczeniowej-Wydz.-Biologii.pdf
2019-10-02 Małgorzata Grajdek Aktualizacja artykułu Zarządzenia Rektora - rok akademicki 2019/2020
2019-10-02 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku 141-2018-2019-Zaklad-Biotechnologii-Wydz.-Biologii.pdf