Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
2022-03-16 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku Szczepaniak-Marek_recenzja_prof.-Janusz-losowski.pdf
2022-03-16 Magdalena Nowicka Utworzenie artykułu Szczepaniak Marek
2022-03-16 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku ZR-187-2021-2022.pdf
2022-03-16 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku ZR-186-2021-2022.pdf
2022-03-16 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku ZR-185-2021-2022.pdf
2022-03-15 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku Kazmierski-Kamil_uchwala-o-nadaniu-stopnia-dr-hab..pdf
2022-03-15 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku Kazmierski-Kamil_uchwala-komisji-habilitacyjnej.pdf
2022-03-15 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku Zydorowicz-Paulina_uchwala-o-nadaniu-stopnia-dr-hab.pdf
2022-03-15 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku Hordecki-Bartosz_recenzja_Alicja-Stepien-Kuczynska.pdf
2022-03-15 Małgorzata Grajdek Usunięcie pliku Hordecki-Bartosz_recenzja_Alicja-Stepien-Kuczynska.pdf
2022-03-15 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku konkurs_36_WMiInf_adiunkt_1_2021_ENG.pdf
2022-03-15 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku konkurs_36_WMiInf_adiunkt_1_2021.pdf
2022-03-15 Małgorzata Grajdek Utworzenie artykułu Konkurs_36_WMiInf_adiunkt_1_2021
2022-03-14 Magdalena Nowicka Aktualizacja artykułu Wojtczak-Kwaśniewska Monika
2022-03-14 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku M.Wojtczak-Kwasniewska_rozprawa_PhD.pdf
2022-03-14 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku M.Wojtczak_Kwasniewska_streszczenie.pdf
2022-03-14 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku M.-Wojtczak_Kwasniewska_recenzja_H.-Kasprzak.pdf
2022-03-14 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku M.-Wojtczak_Kwasniewska_recenzja_E.-Wronka.pdf
2022-03-14 Magdalena Nowicka Utworzenie artykułu Wojtaczak-Kwaśniewska Monika
2022-03-14 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku wyniki-konkursu_71_adiunkt_WFPiK_2021.pdf