Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich

  • 18-06-2020
    Prorektor kierująca Szkołą Dziedzinową Nauk Humanistycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Muzykologii na Wydziale Nauk o Sztuce. Szczegóły w załączniku. Termin składania ofert: 21.09.2020 r. Czytaj więcej o konkurs_33_wnos_adiunkt_1_2020