ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA 120 H ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU „RACHUNKOWOŚĆ” W RAMACH KURSU PN. „SPECJALISTA DS. FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI”

W związku z realizacją zadania nr 2 w ramach projektu pt. ”Systemy wsparcia kompetencji zawodowych dla wielkopolskiego rynku pracy” nr RPWP.08.03.02-30-0173/16 realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.2 Kształcenie zawodowe dorosłych – tryb konkursowy zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty.

Pliki do pobrania

PDF
DOC
Nazwa
wzor-oferty.doc (457.5 KB) Pobierz
Data publikacji
23-10-2017 11:57
PDF