Protokół z publicznej prezentacji wniosku o grant z funduszy strukturalnych w ramach projektu Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC)

Protokół z publicznej prezentacji wniosku o grant z funduszy strukturalnych w ramach projektu Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) ,,Cyfryzacja i udostępnianie archiwalnych zasobów naukowych z dziedziny Nauk o Ziemi oraz opracowanie narzędzi informatycznych do ich analizy przestrzennej i naukometrycznej''.

Pliki do pobrania

PDF