Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia 36 h zajęć z przedmiotu „rachunkowość” w ramach kursu pn. „specjalista ds. Finansów i rachunkowości"

W związku z realizacją zadania nr 2 w ramach projektu pt. ”Systemy wsparcia kompetencji zawodowych dla wielkopolskiego rynku pracy”  nr RPWP.08.03.02-30-0173/16 realizowany  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.2 Kształcenie zawodowe dorosłych – tryb konkursowy  zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty.

Szczegóły znajdują się w załącznikach.

Pliki do pobrania

PDF
DOC
Nazwa
Wzór oferty (458.0 KB) Pobierz
Data publikacji
02-03-2018 11:57
PDF