Zapytanie ofertowe w ramach projektu „Uniwersytet jutra – zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu” z dnia 21 lutego 2019 r. „Lingwistyka komputerowa w teorii i w praktyce” w Instytucie Filologii Polskiej

Przedmiot zlecenia.

Instytut Filologii Polskiej UAM poszukuje wykładowców – specjalistów w zakresie szeroko rozumianej lingwistyki komputerowej – prowadzących badania nad językiem polskim z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. Specjalista – prowadzący zajęcia „Lingwistyka komputerowa w teorii i w praktyce” – musi mieć doświadczenie w zakresie lingwistyki komputerowej, zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, potwierdzone stopniami czy tytułami naukowymi, publikacjami naukowymi  w specjalistycznych czasopismach, pracami badawczymi i badawczo-rozwojowymi związanymi z tworzeniem opublikowanych i ogólnodostępnych korpusów języka polskiego czy wordnetów polszczyzny, tworzeniem słowników cyfrowych (np. słowników walencyjnych itp.), budowaniem i wykorzystywaniem w praktyce badawczej i stosowanej narzędzi cyfrowych do np. parsowania zależnościowego, analizy morfoskładniowej, ekstrakcji informacji czy umożliwiających samodzielne tworzenie minikorpusów polszczyzny wykorzystujących system znaczników morfoskładniowych znanych z polskiej literatury przedmiotu. Wykładowcy muszą mieć także podstawowe zatrudnienie w polskich instytucjach badawczych czy badawczo-rozwojowych (np. PAN).

Od wykładowców oczekiwać się będzie przeprowadzenia cyklu zajęć w IFP UAM w Poznaniu (semestr letni roku akademickiego 2018-2019 w wymiarze 30 h) „Lingwistyka komputerowa w teorii i w praktyce”, w ramach których należy omówić zagadnienia: analiza morfoskładniowa; tworzenie własnych korpusów tekstów; ekstrakcja informacji; słownik walencyjny; parsowanie zależnościowe. Zajęcia mają wprowadzić studentów polonistyki UAM w zagadnienia dynamicznie rozwijającej się gałęzi nauki znajdującej się na pograniczu językoznawstwa i informatyki, tj. lingwistyki komputerowej. Zajęcia może prowadzić jedna osobą lub grupa osób.

Zainteresowanych prosimy o składanie ofert, z określeniem stawki  za godzinę dydaktyczną, w ciągu 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia pod adres: szczysze@amu.edu.pl

Pliki do pobrania

PDF