Petycja Komitetu Społecznego Budowy Garaży

1/ Petycja złożona 1.07.2021 przez Komitet Społeczny Budowy Garaży w sprawie zorganizowania konferencji pt. "Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych Miasta Poznania w świetle akt ZADANIA AUDYTOWEGO Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu".

2/ Zapytanie skierowane przez Kanclerza UAM w dniu 28.07.2021 do p. Dyrektor Biblioteki Raczyńskich odnośnie istnienia zgody podmiotu, w interesie którego złożona została petycja.

3/ Odpowiedź p. Dyrektor Biblioteki Raczyńskich z dnia 9.08.2021.

4/ Zawiadomienie z dnia 25.08.2021 o pozostawieniu petycji bez rozpatrzenia.

Pliki do pobrania

PDF
PDF
PDF
PDF