Petycja Społeczności Mieszkańców DS Jowita

1/ Petycja złożona 11.03.2023 przez Społeczność Mieszkańców Domu Studenckiego Jowita w sprawie pozostawienia DS. Jowita otwartego w kolejnych latach akademickich dla studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studentów przyjeżdżających w ramach programów międzyuczelnianych wymian studenckich oraz gości hotelowych.

2/ Uchwała Rady Uczelni w sprawie opinii dotyczącej sprzedaży nieruchomości wykorzystanej jako Dom Studencki Jowita.

3/ Odpowiedź JMR prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej z dnia 31 marca 2023 r.

Pliki do pobrania

PDF
PDF
PDF